22 .10. 2020

Teams pro administrátory: Jak omezit nahrávání schůzky?

V aplikaci Teams je za určitých okolností možné pořizovat záznam schůzek. Nejběžnější je, že záznam pořizuje organizátor schůzky a účastníci ho posléze mohou dostat. To je příklad nejrůznějších seminářů, online prezentací a podobně.

Na fakt že se schůzka nahrává vás Teams vždy upozorní!

Ve firemním prostředí nebývá záznam třeba, ale někdy se může hodit. Proto je možnost záznamu ve výchozím nastavení zapnutá.

V prostředí škol může být pořizování záznamů schůzek takén žádoucí, ale jsou situace kdy je vhodné tomu spíše zamezit.

Dnes si ukážeme, jak povolit nahrávání schůzek jen určité skupině uživatelů, ve škole typicky učitelům nebo ve firmě managementu. Ostatní uživatelé nebudou mít možnost nahrávání začít.

Výchozím předpokladem je, že uživatele kterým chceme dát právo nahrávat schlzky jsou v jedné skupině typu Security. Jak založit skupinu jsme si ukazovali zde.

Přihlaste se do administrátoského webové rozhraní Teams na adrese https://admin.teams.microsoft.com/

Přejdět do menu Schůzky, položka Zásady schůzek. Zvolte globální nastavení a vypněte nahrávání do cloudu.

Tím vypnete možnost nahrávání schůzek pro všechny. Pokud je tohle co chcete, pak nemusíte číst dál :-) Ale obvykle je dobré alespoň někomu tu možnost dát. Například sobě.

Nyní přidejte vlastní zásadu - pojmenujte ji jak chcete, ale nastavte v ní možnost nahrávánín hovorů na Zapnuto:

Nyní tuto zásadu přiřadíme vybrané skupině uživatelů. Přejděte do části Přiřazení zásad skupiny a zvolte Přidat skupinu:

V pravé části obrazovky se otevře dialog, kde vyberte skupinu které chcete nahrávání povolit a přiřaďte jí novou zásadu:

No a je to - nahrávat schůzky už mohou jen někteří.

4