5 .5. 2020

Teams snadno a rychle, díl 7. – vytvoření Týmu a Kanálu

V posledním článku jsme si podrobně popsali, jak správně upravovat texty v “Chatu”. Dnes načneme další významnou část aplikace MS Teams a to jsou “Týmy”.

Co to vlastně “Týmy” jsou a proč je používat?
Tým je jednoduše řečeno propracovanější “Chat” s rozšířenými možnostmi, které umožňují efektivnější komunikaci více lidí, kteří mohou být na různých místech a potřebují spolupracovat na projektu jako tým. Týmy je možné rozdělit na jednotlivé projekty, které se nazývají “Kanály”. Jednotlivé “Kanály” využívají zdroje týmu a není tak nutné provádět stejná nastavení pro každý “Kanál” (+ další vlastností, které budou popsány v některém dalším článku).

Tento obrázek nám názorně ukazuje ”Tým” s názvem ”Investiční akce”. Tým má ”Kanály” s názvem ”Oprava střechy č.p. 22, Oprava podlahy č.p. 22, atd.” kde je možné řešit jednotlivé fáze oprav tak jak jsou přidělený příslušným pracovníkům. Každý ”Tým” má automaticky vytvořen ”Kanál” s názvem ”Obecné”, který slouží pro obecné záležitosti “Týmu“.

Nyní si tedy ukážeme, jak vytvořit náš první “Tým”.

 

Klikneme v levém menu na ”Týmy” a dole vybereme ”Připojit se k týmu nebo vytvořit nový”.

 

Otevře se nám okno s možností volby, zda vytvořit nový “Tým” nebo se přidat k existujícímu. Vybereme “Vytvořit tým”.

Nyní se musíme rozhodnout zda “Vytvořit tým od začátku” nebo využijeme skupiny z Office 365 (Microsoft 365). Vybereme “Vytvořit tým od začátku”.

V dalším kroku je nutné zvolit kdo bude mít do “Týmu” přístup. Jedná-li se o “Tým”, kde je nutné zajistit přístup pro všechny, zvolíme “Veřejný”. Pokud chceme regulovat počet osob, který bude moci přistupovat do “Týmu”, vybereme “Soukromý”. V našem případě zvolíme “Soukromý”.

Zadáme název nového “Týmu”, popis a klikneme na “Vytvořit”.

Tým je vytvořen, vybereme členy “Týmu”.

Pokud napíšeme první tři písmena ze jména, systém nám nabídne uživatele pro přidání.

Výběr opakujeme, než máme přidány všechny členy nového týmu.

Pokud jsme spokojeni s výběrem členů týmu, potvrdíme výběr kliknutím na tlačítko “Zavřít”.

Nyní máme vytvořen nový tým s před vytvořeným kanálem “Obecné”. Příště si vytvoříme vlastní kanál.

Vytvoření nového “Týmu” není žádná těžká záležitost, ale pokud si přesto nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.

4