17 .3. 2021

Jak vynutit otevírání PDF souborů v Adobe Acrobat Reader

Pokud používáte chytré formuláře v PDF, je nutné zajistit, aby soubor byl otevřen v programu, který je schopen pracovat s editačními formuláři. Jedním z nejpoužívanějších programu pro PDF soubory je Adobe Acrobat Reader, který ačkoli má v názvu, že se jedná pouze o verzi pro čtení, umí zpracovat s PDF soubory, které obsahují chytré formuláře.

Nově nainstalovaný počítač s Windows 10 automaticky nastaví jako výchozí aplikaci program Microsoft Edge, který je schopen PDF soubor pouze zobrazit, ale nenabízí žádnou editační funkci, a hlavně nepodporuje chytré formuláře. Většina uživatelů tuto skutečnost vůbec nezaznamená a zahlcuje helpdesk IT s požadavkem na nefunkční chytrý formulář.

Jak tedy zajistit, aby nainstalovaný Adobe Acrobat Reader byl nastaven jako výchozí program pro PDF soubory?

Na prvním obrázku vidíme, jak se otevře soubor PDF, pokud má jako výchozí soubor nastaven program Microsoft Edge, ale takto otevírat PDF soubory nechceme.

Klikneme proto na soubor PDF pravým tlačítkem a otevře se nám menu s nabídkou. Vybereme „Otevřít v programu \ Zvolit jinou aplikaci”.

Z nabídnutých možností vybereme „Adobe Acrobat Reader DC“ a vybereme „K otevírání souboru .pdf vždycky používat tuto aplikaci“ a potvrdíme tlačítkem „OK“.

Nyní u otevřeného PDF souboru můžeme vidět, že došlo ke změně obrázku souboru. Při otevření PDF souboru v Adobe Acrobat Reader DCje k dispozici vice funkcí v horním menu a hlavně jsou dostupné funkce pro chytré formuláře.

Nyní si ukážeme jiný zpusob jak je možné změnit výchozí program pro příponu souboru. V pravém rohu (pokud nedošlo k přesunu lišty Windows) klineme na „Nastavení Windows“ a vybereme „Aplikace“.

Otevře se nám okno a pokračujeme na „Výchozí aplikace“ „Zvolit výchozí aplikace podle typu souboru“.

Nyní se nám zobrazí abecední seznam přípon, které operační system registruje a má k nim přidružen program, který se volá, pokud je otevírán soubor s touto příponou. Zde můžeme provést výměnu programu, kterým chceme soubory s danou příponou otevírat.

Pokud instalujeme program, který umí pracovat s PDF soubory, je nutné pamatovat na skutečnost, že během instalace některé programy svévolně mění výchozí aplikaci dané přípony. Slušnější programy nabídnout změnu výchozího programu, jiné nastaví bez upozornění a pokud nám změna nevyhovuje musíme nastavit viz. návod výše.

Práce s Win 10 není nic složitého, ale pokud si přesto nebudete vědět rady, neváhejte nás kontaktovat.

4