5 .9. 2023

Bezpečnost v IT, Jak VERTIX s.r.o. pomáhá zákazníkům chránit se před kybernetickými útoky

V dnešní digitální éře, kdy téměř každý aspekt našich životů závisí na technologiích a internetu, je bezpečnost v IT oblasti nezbytná. Kybernetické hrozby se stávají stále sofistikovanějšími a rozšířenějšími a všechny organizace se musí aktivně bránit proti různým útokům, aby chránily své citlivé informace a data. Společnost Vertix je předním poskytovatelem IT služeb a specializuje se na bezpečnost IT. V tomto článku se podíváme na některé z nejzávažnějších hrozeb, a jak pomáháme našim zákazníkům udržet jejich IT prostředí bezpečné. 

 

Phishing útoky: Nejčastěji podvodné e-maily nebo webové odkazy, kterými se útočníci pokouší získat citlivé informace od uživatelů, jako jsou hesla nebo platební údaje. Vertix pomáhá svým zákazníkům vybudovat silnou obranu proti phishingu prostřednictvím školení zaměstnanců, implementací pokročilých antivirových programů a monitorováním sítě. 

Malware útoky: Malware je škodlivý software, který může způsobit vážné škody na IT systémech, včetně krádeže dat a narušení provozu. Vertix chrání před malware útoky pomocí pravidelné aktualizace antivirových programů, vysoce kvalitního firewallu a monitorování síťového provozu. 

Ransomware: Ransomware se stal jedním z nejvíce rozšířených kybernetických hrozeb posledních let. Tento druh útoku zneužívá škodlivý software k zašifrování dat a následně požaduje výkupné za jejich odemčení. Pravidelným zálohováním dat, vhodným nastavením oprávnění a soustavným monitorováním podezřelého provozu v síti těmto hrozbám úspěšně předcházíme. 

DDoS útoky: Distribuovaný útok odepření služby (DDoS) přetěžuje cílový server nebo síť velkým množstvím dotazů, což vede k výpadku webových stránek nebo jiných aktivních prvků. Vertix pomáhá zákazníkům předcházet DDoS útokům prostřednictvím konfigurace síťových zařízení, která detekují a filtrují podezřelý provoz. 

Sociální inženýrství: Sociální inženýrství je taktika, ve které útočníci manipulují s lidskou psychologií a důvěrou, aby získali neoprávněný přístup k datům či systémům. Z toho důvodu se zaměřujeme na edukaci svých zákazníků a šíření osvěty v podobě psaní těchto článků, abychom pomohli všem rozpoznávat a vyhýbat se zbytečným problémům.

Bezpečnost v IT je nezbytná pro ochranu firemních informací a dat před kybernetickými hrozbami. Společnost VERTIX s.r.o. je silným partnerem pro zákazníky, kteří se chtějí efektivně bránit proti těmto hrozbám. S využitím pokročilých technologií a širokého spektra bezpečnostních opatření pomáháme zákazníkům vybudovat robustní a zabezpečené IT prostředí. Náš tým specialistů je neustále proškolován a certifikován nejnovějšími trendy v oblasti kybernetického zabezpečení a pravidelně monitoruje a aktualizuje bezpečnostní systémy, aby byla zajištěna co nejefektivnější ochrana. 

 

Spoluprací s firmou VERTIX s.r.o. mohou zákazníci očekávat pravidelnou analýzu rizik pro identifikaci potenciální slabiny, návrh odpovídajícího bezpečnostního opatření, implementaci bezpečnostních prvků, neustálé monitorování sítě a v neposlední řadě školení zákazníků, aby tyto problémy rozpoznali a úspěšně se jim vyhýbali.

 

4